SYSTÉM RIADENIA KVALITY

IMG 5815

Naše výrobky sa používajú v aplikáciách, kde bezpečnosť a s tým spojená kvalita všetkých komponentov majú najvyššiu prioritu. Naši zákazníci kladú veľký dôraz na to, aby všetky procesy v našej firme spĺňali prísne kritéria noriem najmä automobilového priemyslu.

Od výberu dodávateľov materiálu, cez riadenie výroby až po výstupnú kontrolu, všade sa neustále snažíme, aby všetko, čo robíme, smerovalo k dodaniu kvalitných výrobkov našim zákazníkom. V prípade, že sa vyskytne akýkoľvek kvalitatívny problém, vieme každý výrobok spätne vysledovať až po dodávku materiálu, aby sme zistili príčinu a zabránili opakovaniu problému.

Na priebežnú kontrolu kvality vo výrobe, ako aj na výstupnej kontrole používame moderné meracie zariadenia na meranie síl, momentov, rozmerov, tvrdosti a pod. Na každú dodávku z našej firmy vystavujeme certifikát kvality a uchovávame protokoly o meraní ako aj všetky ostatné údaje potrebné pre spätnú identifikáciu výrobku.

IMG 5811 IMG 5812 IMG 5820 IMG 5823