TEPELNÉ SPRACOVANIE KOVOV

 HB09164

Vykonávame dva druhy tepelného spracovanie našich výrobkov - kalenie a popúšťanie.

Kalením sa zvyšuje pevnosť a tvrdosť výrobkov, ktoré sú vyrobené z "mäkkých" materiálov, typicky ide o tvarové diely z oceľovej pásky. Na veľké objemy kalenia používame automatickú kaliacu a popúšťaciu linku, jej kapacitu dopĺňajú menšie priebežné kaliace pece od firmy Safed s následným popustením na samostatných šachtových popúšťacích peciach. Všetky pece kalia do oleja v ochrannej atmosfére typu endo.

Popúšťaním sa uvoľňuje vnútorné napätie vyvolané tvarovaním materiálu - u nás ide typicky o navíjané tlačné, ťažné a skrutné pružiny. U niektorých náročných výrobkov je požadované priebežné popúšťanie ihneď po tvarovaní, aby doba medzi navíjaním a popustením bola u všetkých kusov rovnaká. Pre tieto prípady používame prenosné priebežné popúšťacie pece umiestnené priamo pri navíjacom automate. Ostatné výrobky popúšťame dávkovo v šachtových peciach.

Všetky naše zariadenia na tepelné spracovanie majú zabezpečenú presnú reguláciu všetkých parametrov procesu, aby spĺňali požiadavky aj tých najnáročnejších aplikácií.

 

DSCF7664 DSCF7670 DSCF7671DSCF7726