Delta - MKS®

IMG_5839

PFS a. s. Brezová pod Bradlom ako jediná slovenská firma na základe licencie spoločnosti Dörken MKS-Systeme GmbH Herdecke (www.doerken-mks.de) zabezpečuje vykonávanie povrchových úprav kovov systémom DELTA-MKS®. Systém zabezpečuje splnenie požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 2000/53/EC o zákaze používania ťažkých kovov Cr6+, Pb, Hg, Cd. Ochranné povlaky systému DELTA-MKS® neobsahujú tieto ťažké kovy, používané látky nemajú karciogénne a mutagénne účinky.

Nanášanie vrstiev vykonávame ponorom súčiastok – Dip Spin Coating s následným "sušením" v priebežnej peci.

Príklady použitiaIMG_5838

 • pružiny, pružné výrobky z drôtu a pásky
 • spojovací materiál – skrutky, matice, podložky
 • tvarové súčiastky pre automobilový priemysel
 • drobné kovové diely
 • kovové diely pre stavebníctvo
 • zapečaťovacia vrstva na galvanicky vylúčené Zn povlaky
 • vytváranie nevodivých povlakov na výrobkoch z ušľachtilých ocelí a hliníka

Prednosti ochranných vrstiev Delta-MKS®:

 • Systém spĺňajúci požiadavky ochrany životného prostredia bez ťažkých a toxických kovov Cd, Cr6+, Pb, Hg, produkujúci minimum odpadov
 • Vysoká odolnosť voči korózii v skúškach v soľnej hmle podľa normy DIN SS 500 21, v závislosti od druhu povlakov a počtu ich vrstiev až do 2000 hodín
 • Výborná chemická odolnosť, Kesternichov test podľa DIN 500 18 podľa druhu povlakov a počtu ich vrstiev až do 15 cyklov. Odolnosť voči väčšine rozpúšťadiel vrátane benzínu, nafty a brzdovej kvapaliny predurčujúca k použitiu v automobilovom priemysle.
 • Nemožnosť vzniku vodíkovej krehkosti kovov
 • Tepelná odolnosť do 200°C
 • Možnosť zníženia súčiniteľa trenia aplikáciou vrstvy Delta Seal GZ
 • Možnosť farebného prevedenia v širokom výbere farieb – bežne používaná strieborná farba Delta Tone 9000, čierna a strieborná farba Delta Seal.
 • Aplikáciou vrstvy Delta Seal možnosť vytvorenia nevodivého povlaku so zabránením možnosti vzniku kontaktnej korózie

 

DSCF7661Ponúkané druhy a vlastnosti povrchov:

DELTA PROTEKT® KL100 – základný anorganický systém tvorený zinkovými a hliníkovými mikrolamelami zabezpečujúci katodickú ochranu základného kovu. Povrch je elektricky vodivý, tepelne odolný krátkodobo (1 hod.) do 200°C, dlhodobo min. do 180°C. Farba strieborná. Hrúbka 1 vrstvy cca. 4 mikrometrov. Odporúčaný počet min. 2 až 4 vrstvy.

Korózna odolnosť 240 – 1100 hod. v soľnej hmle.

Delta® Seal, Delta® Seal GZ – pružná organická krycia vrstva určená hlavne na oceľové podklady s nánosom Delta Protekt® KL100. Vrstva na báze viditeľných plastov (GZ s prídavkom PTFE) zabezpečuje nevodivý povrch s ochranou proti kontaktnej korózii, zvyšuje odolnosť v soľnej hmle a chemickú odolnosť povrchu. Stabilizuje a znižuje (GZ) koeficient trenia. Možnosť použiť i na pasivovaný hliník a nehrdzavejúce ocele. Hrúbka vrstvy 2 – 4 mikro-m, používané 1 – 3 vrstvy. Tepelná odolnosť dlhodobo min. 150°C.

Korozívna odolnosť v závislosti na počte podkladových vrstiev až nad 1000 hod. v soľnej hmle.

Farba bežne používaná: čierna, strieborná; možnosť červenej, modrej, zelenej, šedej a hnedej farby na špeciálnu požiadavku.

Vhodnosť kombinácie vrstiev Delta-MKS®

Základný materiál Oceľ Vysokopevnostná oceľ Hliník AKV Galv.povrchy, Zn, ZnFe, ZnNi
Delta Protekt KL100 výborná výborná špecif.prípady* nevhodná špecif.prípady*
Delta Protekt KL100+Delta Seal výborná výborná výborná nevhodná špecif.prípady*
Delta Seal špecif.prípady* špecif.prípady* výborná výborná výborná

* Oneskorenie kontaktnej korózie

Orientačná korozívna odolnosť povlakov systému Delta-MKS® v soľnej hmleDSCF7745

Delta Protekt KL100

Hrúbka vrstvy Počet vrstiev Odolnosť
cca. 8 mikro-m 2 240 – 480 hod.
cca. 12 mikro-m 3 480 – 780 hod.
cca. 16 mikro-m 4 780 – 1200 hod.

Kombinácia Delta Protekt KL100 + Delta Seal

Hrúbka vrstvy Počet vrstiev Odolnosť
cca. 10 mikro-m 2 +1 300 – 520 hod.
cca. 12 mikro-m 2 +2 520 – 720 hod.

Povrchová úprava Delta-MKS® vyhovuje napríklad týmto označeniam povrchov, používaným jednotlivými automobilovými výrobcami.

Norma Volkswagen:

TL 245 Oberfläche T610
TL 242-B
TL 242-A
TL 233 Oberfläche T650
TL 233 Oberfläche T630
TL 233 Oberfläche T350
TL 233 Oberfläche T330

Norma GM/Opel:

GME 00255 Oberfläche Typ A
GME 00255 Oberfläche Typ B
GME 00255 Oberfläche Typ C
GME 00255 Oberfläche Typ E
GME 00255 Oberfläche Typ F
GMW 3359
GMW 14100
GM 7111M

Norma Daimler–Chrysler:

DBL 8440 Oberfläche .20
DBL 8440 Oberfläche .21
DBL 8440 Oberfläche .22
DBL 8440 Oberfläche .23
DBL 8440 Oberfläche .30
DBL 8440 Oberfläche .40
DBL 8440 Oberfläche .41
DBL 9440 Oberfläche .40
DBL 9441 Oberfläche .40
DBL 9441 Oberfläche .50
PS 10633
PS 7626

Norma FORD:

WSD – M21 P10 Oberfläche B2
WSD – M21 P11 Oberfläche B1
WSD – M21 P11 Oberfläche B2
WSD – M21 P11 Oberfläche B5

Norma BMW:

GS 90010 Oberfläche 40-ZNS2
N600.00 N – 40/ZNS
N600.00 N – 50/ZNS SW
N600.00 N – 55/ZNS SI

Norma Bosch:

800 00/3+4