CERTIFIKÁTY SYSTÉMU RIADENIA KVALITY

Ako dodávateľ do oblasti automobilového priemyslu je naša firma certifikovaná a pravidelne kontrolovaná na požiadavky noriem ISO/TS 16949:2009. Splnenie kritérií týchto noriem dokazuje, že náš systém riadenia kvality spĺňa tie najvyššie nároky na kvalitu, ktoré sú vyžadované všetkými výrobcami automobilov a ich sub-dodávateľmi.

Mnoho veľkých aj menších zákazníkov z tejto oblasti si navyše pravidelne robí aj svoje vlastné audity na ich špecifické požiadavky (jeden príklad za všetky je koncern Volkswagen). Kliknutím na obrázok si príslušný certikát môžete zväčšiť.

ISO TS certifikát certifikát VW